150123 A mögöttes tér jelentősége... és gyakorlata