Transzform GyIK (FAQ)

Kérdések, válaszok a EM Transzformáció kapcsán

Az élménybemutatóról

Az élménybemutató sok információt tartalmaz és persze az első átéléseket. Ezért nagyon hasznos.

Az élménybemutató célja és rövid váza:

-          A bemutatók rövid és hosszú távú céljai,

-          Honnan, kitől, mire, hogyan, kivel … ?

-          Megtanulhatóság és módjai

-          Oldások és ezen keresztül az EM Transzformáció oldás személyes megtapasztalása

Elsődleges célja természetesen a EM Transzformáció oldással, mátrixszal való találkozás, személyes átélése. Így már mély meggyőződéssel éli át a negatív élmények elengedését és indulhat el személyes fejlődése útján.

Nem véletlen, kitől hall először a témáról, kihez jut el. Az élménybemutató alkalmat ad arra is, hogy az Ön számára szimpatikus kezelőt megismerje. A személyes kapcsolat minősége, bizalma a bemutató alkalmával már kialakul. Adjon lehetőséget erre önmagának és nekünk is!

Az élménybemutató kihagyása és a sok kérdés nem vezet célra. Saját élmény nélkül nem tud igazi képet alkotni a hatásáról, működéséről. Ezért feltétlenül ajánljuk a személyes megtapasztalást.

Személyes élménye után már nem olyanok lesznek a kérdései, mint, amit előtte feltenne – korábbi feltételezései és elképzelései alapján. Hisz az nem a valóság. Igazi alapot a saját élmény ad a megértéshez.

Természetesen enélkül is lehet jönni kezelésre. Ugyanakkor elképzelhető, h ilyenkor sok az indokolatlan elvárás, amit nem tanácsolunk. A nyitottság, az elfogadás a hasznos és tanácsolt hozzáállás és a változni akarás. Ilyenkor a kezelés idejéből megy el esetleg az információ átadásra szolgáló idő.

Egyéni foglalkozásról

Menete: a téma mélységétől, összetettségétől függ. Olykor egyszerű oldások sorozata történik. Van, amikor a felszínen megjelenő eset/konfliktus mélyebb összefüggéseket takar.

Egy bemutató alkalmával nem szükséges feltárni a témát. Annak ismerete nélkül is működik a folyamat, oldás. Egyéni foglalkozásnál mégis érdemes megbeszélni, megosztani azt, hiszen jó kérdésekkel körbe lehet járni azt. Így tudunk az igazi okokig elérni, és azokat feloldani.

Gyakran már elsőre a régebbi, felbukkanó – korai, akár gyermekkori, – élménnyel érdemes és lehet kezdeni a friss negatív élmény helyett.

Mély témáknál a negatív élmények láncolatán haladunk végig. Mint egy nyaklánc gyöngyszemei – húzzák elő a történetek a korábbi események sorozatát. Így a logika mentén haladunk – a kezelő tapasztalata a jó kérdések ívét adja, – vagy az oldás folyamán felbukkanó emlékek segítenek a téma teljes feldolgozásához.

A téma/ák bizalmas/ak, és ezek a vendég és a kezelő között maradnak.

Ha valaki megosztja – írásban, utólag – a vele megesett oldást, fejlődést, megköszönöm. Hiszen az ő bátorsága, megnyílása erőt és ösztönzést adhat másoknak. Hogy van megoldás, oldódhat szinte bármilyen téma, van fejlődési, előrelépési lehetőség.

Amikor pozitív élményéről mesél, leírja, elküldi, kérem, gondoljon arra, hogy ezzel másokat is bátorít a megoldás felé való úton! Köszönöm azoknak, akik valós történeteiket megosztják és engedélyt adnak arra, hogy feltegyem a honlapomra!

 

Átalakítós képem 1A kezelés időtartama

Tapasztalatom szerint 1-1,5-2 óra 1 alkalommal elegendő. Ritkán előfordul jelentősebb időráfordítás is (3-4 óra).

Az egyéni kezelések tapasztalata, hogy egy jó dinamikához, előrelépéshez legalább 6, olykor, összetettebb problémák esetén 10-12 alkalom jó, alkalmas és szükséges a jelentős változások beindításához.

 

Ilyenkor feltétlenül kérem a résztvevőt, hogy tűzzön ki maga elé célt, hova szeretne eljutni? Milyen területeken dolgozzunk és szeretne eredményt elérni. Így visszatekintve a folyamatra könnyebben felfedezi majd az elért változást, fejlődést – ami mindkettőnk számára megnyugtató. 

A javasolt 6-10 alkalom oka: sokszor csak az 5.-6. alkalomnál érünk igazi mélységekhez, drámai felismerésekhez. Az egyéni életút így nagy lökést kaphat. És természetes, hogy a napi problémákkal, jelenségekkel kezdünk.

Vidéki jelentkező esetén hosszabb időt is tervezhetünk (pl 3 óra) , az idő lehetőség szerinti kihasználására.

Az időpontot egyéni megbeszélés alapján tűzzük ki, egyeztetjük. Elfoglaltságaim miatt olykor hétvégén is van lehetőség rá.

Jelentkezem egyéni EM Transzform tanácsadásra

Jelentkezés: +36 70 314 11 92

sutomaria pont eromerito kukac gmail pont com

Egyéni foglalkozás gyakorisága

Hogy valaki milyen sűrűn tud jönni, sokszor egyéni elhatározástól függ. Az egyéni elhatározás és a változás elfogadása, befogadása is szerepet játszik benne. Általában 1,5-2, max 3 hét a megszokott két találkozás között. Ha elkezdünk egy folyamatot, akkor célt tűzünk ki.  Ezt  minden esetben kérem a jelentkezőtől, lehetőleg írásban. Magának írja le és tűzi ki.

Van, aki alkalmanként érkezik, jelentkezik be.

Van, akinek túl gyors a folyamat és van, aki rájön, hogy mégsem akar változni (ragaszkodás a megszokottakhoz, a panaszkodáshoz stb. Ezt olykor nehéz bevallani, kellően őszintének lenni)… és aztán sokan vannak, akik következetesen, tudatosan haladnak a pályájukon előre.

Értékítélet nélkül: tudatos önismereti munka nélkül csak csapongás, álmok kergetése lehet belőle. Ezért inkább a céltudatos szembenézés, feldolgozás a javallott és az alkalmazott módszer.

Az idő során érezni fogja, mikor jön el egy következő alkalom, amikor egy újabb csokor témát fel akar dolgozni. Magunk is vagyunk úgy, hogy – bár tudjuk a Em Transzformáció/mátrix gyorsaságát, lehetőségét, – mégis meg akarjuk élni a téma összes aspektusát. Ilyenkor eltolódik a következő oldás időpontja. Amikor pedig érzi, hogy szüksége van rá, ismét jelentkezik – telefonon.

 

A kezelések között és az eredményekről

Azt szoktam javasolni, élje egyszerűen tovább az életét. Mély változásoknál előforul, hogy kissé passzívabb állapotba kerül. Szükségét érzi az alvásnak, vagy csak a könnyed létezésnek. Adja meg magának.

1-1,5 hét után tekintsen vissza és figyelje meg a feldolgozott témákhoz való kapcsolódását, változását saját magán. Figyelje meg a környezete változásait, mert ezek tükörként jelzik az ön fejlődését.

Jegyezze fel magának ezeket, mert ekkor érkeznek az igazi érdekes felismerések, rádöbbenések, AHA-élmények. Például jelentősen javulhat valakivel a kapcsolata, akivel korábban gondja volt. Könnyebben megoldódnak a probémái. Váratlan kedvező lehetőségek adódnak. Szokatlan megoldások születnek az eddig megrekedt dolgokra, szituációkra.

Fentiek miatt, tehát az eseményeink jól követhetősége miatt, javasolt a 2 hetenkénti találkozás.
 

Eredményekről még: a változások megélése

A tapasztalat azt mutatja, hogy gyors beindulásokról és jelentős változásokról számolnak be az első foglalkozások után a résztvevők. A gyakorlat bizonyítja, hogy a friss és jelentős azonnali változások mellett jelentős, nagy horderejű változások időben később is (negyed és fél évvel is gyakori, hogy) megfigyelhetők.

Ezek észrevételéhez a tudatos élet, jelenlét, az önismeret és helyzetünk folyamatos elemzése elengedhetetlen. Így tetten érhetővé válik az igazi elmozdulás a korábbi, beragadt élethelyzethez képest.

Ez az igazi felszabadulás: a változás észrevétele, értékelése és annak tudatos megélése. Aztán a szemlélet gyökeres megváltozása. Pozitív, ugyanakkor megengedő, türelmes, elemző hozzáállás alakul ki. A megértés és az élet(helyzetek) elfogadása sok esetben kíséri a folyamatot!

Összefoglalva: a kommunikáció görülékenyebb, sikeresebb, megerősödött önbizalom, határozott kiállás önmagunkért, gördülékenyebb élet, feltáruló lehetőségek, nyitottabb életszemlélet, elfogadóbb attitűd, rugalmas hozzáállás alakul ki.

Az alkotókészség sokszor feltárul, kibontakozik. A megoldások könnyebb megtalálása, praktikus cselekvő, kreatív és könnyebb problémamegoldó gyakorlat lesz jellemző a résztvevőkre. Sokszor erősödik a hatodik érzék, a megérzések jobban működésbe lépnek.

Gyakori a segítő-elemző attitűd kialakulása. Hozzállástól függően gyakran a segítő foglalkozásúak örömmel döntenek úgy, hogy megtanulják az EM Transzformáció módszerét. Így veszik fel készségtárukba az EM Transzformáció eszközeit-módszerét, gyorsasága, hatása és a szemléletmód-beli fejlődés lehetősége érdekében.

Jelentkezem egyéni EM Transzform tanácsadásra

Jelentkezés: +36 70 314 11 92

sutomaria pont eromerito kukac gmail pont com

Hogyan működikSütő Mária portré 3

A „hogyan működik”– egyik megközelítési módja: az oldódás sejt szintű.

Mivel sejt szinten történik a változás, érdemes időt adni a testnek is, hogy utolérje magát a gyors változásban, megszokja az új reakciókat. Ezért is jó legalább 1 hét szünetet tartani a kezelések között.

A sejt szintű változást, korábbi mérgek távozását támogatja a folyadék fogyasztása.

Érdeklődés esetén kérem, először ismerkedjen meg Richard Bartlett Mátrixenergetika c. könyvével. Ha nagyon kíváncsi, olvasson a kvantumfizika alapjai után. A további ismereteim már a saját gyakorlataimból érkeztek. Ennek leírása folyamatban van. Amint ez teljesen összeáll, könyv formában fog világra jönni.

 

Beszámolók saját élményeiről

Örömmel vesszük, ha 1-2 héttel az élménybemutató vagy egyéni találkozás alkalma után visszatekint a témájára és megfigyeléseit írásban vagy személyesen megosztja velünk.

Munkánk különleges ebben az értelemben. Olyan tevékenységet végzünk, aminek hatásaként már nem, vagy nem annyira fog emlékezni rossz érzéseire. Mégis arra kérjük, idézze fel azt… bölcsessége megmutatja az azzal/témájával kapcsolatos fejlődést, előrelépést, változást – Önben, amely aztán kihatott a szeretteire, környezetére is. A változást a hozzájuk fűződő kapcsolata javuló minőségén is felfedezheti.

Ha ezt (visszatekintést) megteszi és írásban elküldi, köszönjük. A tapasztalatok soraiban ilyen bátor emberek visszajelzéseit olvashatja. Talán ÖN is ezért indult el ezen az úton. Adjon esélyt másoknak is megismerni az Ön pozitív élményeit.

Jelentkezem egyéni EM Transzform tanácsadásra

Jelentkezés: +36 70 314 11 92

sutomaria pont eromerito kukac gmail pont com

További kérdéseiről

A személyes találkozás (Élménybemutató, oldás) alkalmával van lehetősége a kérdését pontosítani, visszakérdezni, és így jobb választ adni.

Kérem, ezért ne sajnálja rá az időt! Így tud igazi képet alkotni magának róla. Ugyanakkor másoknak is lehetőséget ad megismerni gondolkodását, fontos kérdéseit és egyszerre több embernek adunk lehetőséget az ismeret átadására.

A megtapasztalás sok kérdést megelőz eleve. Nem fejben, hanem a megélésünkben, az érzelmeinkben lesz a válasz. Később pedig rájön önmaga is, hogy nem fontosak ezek a kérdések – csak maga az oldódás, a megtörténés.

A kérdéseket az ego teszi fel. A változást pedig teljességünkben éljük meg.

 

Jelentkezem egyéni EM Transzform tanácsadásra

Jelentkezés: +36 70 314 11 92

sutomaria pont eromerito kukac gmail pont com