EM Hiteles prezentáció

ERŐmerítő® Hiteles prezentáció

 

Új idők, új megközelítés: hogyan mutathatom meg magam? Hogyan lehetek a munkámban, életemben, sikereimben önmagam?

Ez a kérdés vezetett akkor, amikor ezt a programot életre hívtam. Lehet a klasszikus ismérvek alatt sok mindent átadni, nekem az a hitvallásom és az a feladatom, hogy abban segítsem, támogassam a résztvevőimet, hogy megismerve és felvállalva önmagukat, teljességgel nyugalommal tudják megmutatni értékeiket, kincseiket. Hogy ezt saját megelégedésükre, elégedettségükre és tevékenységi körükön belül elfogadva, munkahelyükkel szinkronban, azt sikerében támogatva, tudják ezt tenni.

És akkor két célkitűzést is fel tudok mutatni, mit tűztem ki célul:

 

A program céljai

Klasszikus megközelítés

Modern, XXI. sz-i, mai formában

♦ A prezentáció célja

♦ A prezentáció fajtái, szerkesztés alapelvei, tagolás, rendezőelvek

♦ Előkészítés, az előadás alatt és az utómunkák

♦ Retorikai elemek fejlesztése, ütemezés stb.

♦ Magabiztosság fejlesztáse, félelmek leküzdése

♦ Megfigyelőképességről és a visszajelzések gyakorlása

♦ Elmélet és a gyakorlat egyesítése - sok-sok példán, gyakorlaton keresztül

♦ Mi az üzenetem?

♦ Kinek és miért adok elő?

♦ Milyen üzenetet akarok átadni, eljuttatni a hallgatóimhoz? Ehhez hogyan építem fel az előadásomat?

♦ Stílusom, testbeszédem, beszédtechnikám - erősítendő területeim

♦ Erősségeim és látszólagos gyengeségeim, amire építeni akarok - hiteles komunikációm elérése

Külön figyelemmel a videókonferenciákra

♦  Hogyan tudok csoportban visszajelzést adni, munkatársaimat fejleszteni, coach-ingolni a jövőben?

- Ez a pont jelentősen túlmutat az alapcélokon!!

♦ Hatásosságom, heroizmusom és hitelességem

 

A program alkalmazható*:

• A prezentációs helyzetekben

• Felidézii a prezentáció sajátosságait

• Melyek a sikertényezők?

• Felkészülés a prezentációra

• Kapcsolattartásra a hallgatósággal

• Előadási technikák megismerésére

• Eszközhasználatra, alapajánlásokra

• A zárás jelentőségére

• Saját stílusod megismerésére és annak előnyeidre való gyakorlatára

* A program feltételezi az alap Prezentációs eszközök minimális használatát (Note book, Power Point, Prezi), ezért technikai alapokat nem szándékozik ezekben adni.

Elsősorban az egyéni erősségek megismerésére, gyakorlására, kidomborítására törekszik.

Prezi1

Prezi2

Prezi3

 

A program módszerei

 

Rövid tréneri előadások  interaktív részek  kiselőadások  szituációs játékok  retorikai elemek alkalmazása  artikulációs és tempógyakorlatok  légző gyakorlatok  önálló munka  sok gyakorlás  egyéni és csoportos visszajelzések gyakorlása  videó felvételek alkalmazásával és azok elemzésével

Várható eredmény

► Megnövekedett magabiztosság

 Határozottság és céltudatosság az előadás kidolgozása-felkészülés terén

► Tudatos előadás felépítés és magatartás alkalmazásásanak gyakorlása

► Különböző célú előadások sikeres gyakorlása

► Foglalkozások tervezése

► Interaktív előadások, képzések tervezése

► Egyre biztosabb eszközhasználat

► Testtudatosság, megfelelő hangerő és saját előadói stílus tudatos alkalmazása

 

Megvalósítás

2 napos program, work shop formájában
Kezdés-befejezés: naponta 10-18 óráig

 

Program előkészítése és zárása

Előzetes kérdőív - célok kitűzése, motiváltság, ismeretek feltérképezése, felkészítés és a fókusz programba helyezése

Minőségbiztosítási elem: összefoglaló kérdőív a tréning végén

 

Helyszín

EM Központ (Fehér Tara Jóga és Erőmerítő Kp.) - Rákoskeresztúr
(pontos részletek jelentkezéskor)

 

Felszerelés

- a programhoz írásos jegyzetet adunk

- ha saját füzetben szeretnél jegyzetelni, hozz magaddal 

- kérlek, előre jelezd, ha éppen egy előadásra készülsz, és szeretnél vele foglalkozni, gyakorolni

- bármilyen eszköz, amit szeretettel használsz előadáskor (kabala, mutató pálca, lézeres mutató  stb.)

Résztvevői létszám

A work shop megvalósítása 5 - maximum 8 fővel történik, a jelentős egyéni figyelmet igénylő megvalósítása miatt

Kinek ajánljuk?

⇒ Akik munkájukból adódóan rendszeresen tartanak nyilvános beszédet (feladatkiadás, beszámoló, tájékoztatás, előadás stb.) mások előtt

⇒ Projekt- és csoportvezetőknek, vezetőknek

⇒ Aki ezen a területen gyakorolni szeretne, fejlődni szeretne és hajlandó

Kedvezmények

WitSec résztvevőknek - egyedi, speciális kedvezmény: 43 % engedmény

Mahasti Hastánciskola kedvezménye: 20 %

Jelentkezés:

Sütő Mária + 36703141192 sutomaria.eromerito@mail.com