150207 - Szeder Andris portré - Szederné Baranyai Bea rajza